شرکت مهندسی شایان برق

تولیدات شرکت شامل مبلمان شهری ، بالاخص وسایل زیباسازی شهری الکتریکی والکترونیکی شامل درختان نورانی شکوفه و افرا ، انواع چراغ های فانتزی خیابانی ، پارکی و میدانی ، برجهای روشنایی با پایه تلسکوپی، تابلوهای دیجیتالی اطلاع رسانی و ... می باشد .